Odbourávání navádění dle Emily Larlham

23. 10. 2013 | Nezařazené

Ačkoliv dnes bývá stále více a více ve výcviku psů upřednostňována metoda tvarování (shaping), myslím si, že navádění za pamlskem má stále své nesporné výhody a jistě vždy zůstane velice důležitou součástí trénování. 

Pro mnoho lidí skýtá ale jeden velký oříšek. Jak naučit psa, aby cvičil, i bez navádění? No, musí se to naučit 🙂 A proto jsem pro vás připravila překlad článku od Emily Larlham: Fading a lure.

Odbourávání navádění a učení vašeho psa, aby sám nabízel určité chování, i když mu před nosem nemáváte pamlskem, může být velice náročné. Alespoň pokud jste to dosud nikdy nedělali. Ale jakmile začnete a překonáte první překážky, bude to s každým dalším cvikem snadnější a snadnější.

Když začínáte poprvé cvičit s vaším novým štěnětem či dospělým psem, ujistěte se, že jste začali takovým cvikem, u nějž nebude odbourávání pamlsků příliš obtížné. Skvělým začátkem je například povel „Sedni“, u kterého se pamlsky odbourávají snadno a rychle, protože pro psa je tato pozice zcela přirozená a snadno ji zaujme. Obdobně je na tom třeba otočka na místě. 

Pokud naopak pracujete pouze na chování, kde je odstraňování pamlsků obtížné, jako je panáčkování, popros či plazení, budete muset pamlsek používat tak dlouho, dokud se pes nenaučí zapojit ty správné svaly, aby cvik vykonal, a tím riskujete, že se pes naučí být na navádění pamlskem závislý. Pokud se toto naučí, bez pamlsku v ruce nepředvede nic. 

Jestliže chcete tento problém vyřešit, musíte nejprve naučit psa, že to, zda dostane odměnu, je závislé na tom, zda splní požadované chování. Nikoliv, že předvedení požadovaného chování je závislé na tom, zda máte či nemáte v ruce pamlsek. To je jedna z nejdůležitějších lekcí, kterou se váš pes musí naučit, pokud jej chcete učit pomocí navádění.

Jedním ze způsobů odstraňování navádění pamlskem, je postupné odstraňování v malých krocích. Přitom je potřeba cvičení jen pomalu ztěžovat dle toho, jak se psu daří. Postup je takový, že 3x až 5x nalákáte psa do daného chování pamlskem, nejlépe pěkně smradlavým. Pak jen předstíráte, že jste vzali další pamlsek, a stejně jako v předchozích případech psa navedete. Tentokrát ale máte ruku prázdnou, pouze ovoněnou pamlskem. Až pes požadované chování zopakuje, rychle označíte správné chování (pozn. nejlépe rychlou dynamickou pochvalou, kterou pes dobře zná, jako je JO!, Ano! Yes! atd.), ukážete mu, že v ruce nic nemáte, a co nejrychleji ho odměníte z druhé ruky. 

Pro psa to bude celé trochu nečekané, proto pokračujte zase snazší verzí cviku a do dalšího chování ho opět naveďte pamlskem. Nesnažte se odbourávat navádění příliš rychle. Vašeho psa by to znejistělo a frustrovalo. Postupně zkoušejte cvičení s pamlskem občas přerušit navedením prázdnou rukou. Tak, aby se pes nechal zmást a cvik splnil i bez pamlsku ve vaší ruce. Nezapomeňte ho ale ihned po splnění odměnit z druhé ruky. 

Když budete tímto způsobem pokračovat a postupně psa naučíte vykonat takhle bez pamlsku zhruba deset různých povelů, stane se z něj skutečný odborník v odstraňování navádění na pamlsek.

Výhodou toho, když psa učíte pomocí navedení pamlskem je fakt, že gesto, které původně používáte k navedení, můžete později použít jako samostatný povel. Například pokud budete psa učit otočku na místě, můžete jako gesto k navedení použít pohyb ruky ve velkém kruhu. Postupně pak posunete ruku výš, abyste se již ke psu nemuseli tolik ohýbat,  a kruh budete zmenšovat, až se dopracujete k malému pohybu prstem či ramenem ve směru, ve kterém se má pes otočit. Případně můžete přidat také slovní povel. 

Pokud takto měníte navádění v posunkový povel, dejte  pozor, ať neděláte psovi cvik stále jen těžší a těžší. Místo toho pomalu zvyšujte četnost opakování těžší verze cviku. Například můžete udělat velké gesto, pak tři menší, pak znova jedno velké, menší, malé a zase větší. Cvičení tak nebude pro psa stále jen těžší a těžší a neztratí o něj zájem.

Jakmile toto váš pes umí a zná a dokáže nabízet požadované chování i bez toho, abyste jej naváděli pamlskem, můžete ho naučit hru „Co jsi dělal naposledy?“, která vás zbaví navádění daleko rychleji, než pomalé odstraňování odměny. 

Nejprve psa 10x naveďte do požadovaného chování s pamlskem nebo prázdnou rukou. Pak zůstaňte v klidu stát a počkejte, zda pes, ve snaze získat další odměnu, nenabídne požadované chování. Pokud pes udělá sebemenší pohyb v daném směru, označte toto správné chování a odměňte ho. Pak se vraťte zase zpět a několikrát ho do daného cviku s pamlskem naveďte. A vše několikrát zopakujte. 

Jakmile pes pochopí a začne chování sám nabízet, můžete před něj přidat slovní povel.

Pro cvičitele posedlé triky: jakmile se pes naučí tento postup přibližně u 50 různých cviků, bude z něj učiněný profesionál v této hře. Pak byste měli být schopni odstranit navádění u nového cviku pouze tím, že psa 10x nalákáte do požadovaného chování a pak pamlsek i gesto ruky odstraníte  a necháte psa přemýšlet, co dělal naposledy a za co pamlsek získal.

Také, jakmile se pes pomocí navádění naučí, co se po něm chce, bude si uvědomovat, že posilující odměna (pamlsek) je závislá na tomto chování a ne na tom, zda máte pamlsek v ruce. Takže se fakt, zda máte či nemáte pamlsek v ruce, stane pro psa bezpředmětným.

Líbí se mi mít v ruce pamlsek, místo pouhého užití targetu, či mé ruky jako targetu, který má pes následovat (pozn. target – terč – je hojně užívaný v pozitivní motivaci. Pes se učí určitého terče – hrot tyčky, cedulka, obal od cédečka apod.- dotknout nosem, packou atd. Pak se učí následovat tento terč či třeba doběhnout k němu a dotknout se ho), protože věřím, že tak dosáhnete daleko větší přesnosti ve svalových pohybech psa, když následuje lákavou vůni pamlsku.

Věřím také, že toto následování voňavého cíle, více než následování vizuální či hmatové, vytváří chování, které může být více sekundárně upevněno (více jej baví). Také jsem přesvědčena, že navádění pamlskem je možnost, jak začlenit jeden z nejdůležitějších psích orgánů, jeho čuch, do výcviku.

O autorce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.