Vyhláška o volném pohybu psů v Českých Budějovicích

16. 3. 2016 | Nezařazené

Dne 29. října 2015 vyjde v platnost upravená vyhláška o volném pohybu psů a jiných zvířat na území města České Budějovice.

Znění vyhlášky naleznete zde a zde, kde je vyhláška nově doplněna o zákaz volného pohybu psů v prostorách kampusu na Branišovské ulici.

Ostatní místa, kde pes musí být vždy na vodítku, naleznete uvedena na konci vyhlášky. V příloze je také mapka s těmito místy. Dále jsou to místa označená speciálním piktogramem, jehož podobu naleznete taktéž v příloze vyhlášky, a cyklostezky. Jejich vyobrazení naleznete zde.

O autorce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.