Pravidla luringu – navádění

29. 10. 2020 | Nezařazené

Navádění je jednou z nejčastěji užívaných metod výcviku, a i když má svá negativa a své skalní odpůrce, je to metoda velice efektivní a jednoduchá. Jde v podstatě o to, že pes je veden za pamlskem a díky tomu se dostává do požadovaných pozic a pohybů. 

Na rozdíl od shapingu (tvarování), o kterém už jsem psala dříve, při luringu (navádění) si pes daleko méně uvědomuje, co vlastně dělá. Jeho mysl se soustředí na pamlsek ve vaší dlani, a že zrovna popošel k vašemu boku, či si sednul, je pro něj spíše vedlejší. Až postupným opakováním dochází k poznání, že udělá-li patřičný pohyb, ruka s odměnou se otevře. 

To je také důvod, proč někteří zastánci pozitivního posilování, tuto metodu neuznávají, či ji dokonce označují za nefunkční. Já mám naopak tuto metodu velice ráda. Je v mnoha ohledech pro majitele, a zvláště začátečníky, jednodušší, než shaping a u mnoha cviků také efektivnější. Protože lákavá vůně pamlsku snáz dostane psa do potřebné snahy a napětí. Ale samozřejmě i ona má svá jasná pravidla, bez kterých se neobejdete:

  1. Ruka u nosu – spousta lidí dělá tu chybu, že psu dají ruku příliš daleko a on tak ani nemá šanci zjistit, že se v ní skrývá něco velice zajímavého. Případně dají na počátku ruku psu před čumák a pak s ní velice rychle ucuknou. To u psů zpravidla vyvolá nechuť spolupracovat, protože odměna se zdá nedosažitelná. 

Pokud chcete, aby pes ruku s pamlskem následoval, uhýbejte mu s níjen velice pomalu. Odměna se musí zdát neustále na dosah, aby psa přesvědčila k činnosti. Můžete také začít tím, že budete odměňovat prosté následování ruky. Bez toho, že by pes vykonával konkrétní cvik. A teprve až si pes bude v následování jistý, začnete psa navádět do konkrétních poloh, následování u nohy apod.

  1. Držení pamlsku – jak přesně budete pamlsek držet, je na vás. Pro určité cviky je ale lepší volit i určitá držení. Například při práci u nohy (chůze, obraty) je optimální držet pamlsek mezi palcem a boční hranou ukazováku, téměř ve spojení mezi oběma prsty a vytočit psu hlavu nahoru. Snadno ho pak navedete do správné pozice. 

Naopak při učení pozic sedni-lehni-vstaň se mi osvědčilo držení pamlsku v rozevřené dlani a jeho přidržování palcem tak, aby jej pes nemohl sníst dříve, než cvik splní.

  1. Správné odbourávání – stejně jako se u shapingu musí pes naučit, co znamená zvuk klikru a že by sám měl nabízet chování, při luringu je potřeba psa naučit, jak se navádění a pamlsky postupně odbourávají. Jak na to se dočtete v článku Odbourávání navádění dle Emily Larlham
  1. Použití pochvaly – navádění má velkou přednost v tom, že odměna přichází opravdu velice rychle po vykonání daného cviku, protože pes ji má u nosu, a nevzniká žádné prodlení při podávání pamlsku. To ale skýtá také jednu velikou nevýhodu – většina lidí zde zapomíná na označení správného chování, které by mělo přicházet před odměnou. Při samotném navádění je jeho význam poměrně zanedbatelný. Je ale důležité, aby se pes i psovod naučili znát posloupnost: správné chování – označení – odměna. Při odbourávání navádění sehraje správně načasované označení neocenitelnou roli.
  1. Dostatek opakování – jak už jsem řekla, z počátku si pes příliš neuvědomuje, co přesně dělá, a pouze sleduje odměnu. Z toho důvodu je potřeba dopřát psu dostatek opakování, která mu pomohou vše pochopit. 

Pokud už pes dobře zná odbourávání navádění, počet opakování se výrazně snižuje. I tak je ale potřeba na psa nechvátat.

  1. Dostatek odměn – vést psa za odměnou bývá většinou poměrně jednoduché, což často svádí majitele k tomu, šetřit odměnami. Pokud ale nebude pes dostatečně odměňován, naučí se pouze, že sledování odměny nemá cenu.

O autorce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.