Teorie vyšší nervové činnosti

22.12.2012 19:13

Každý pes reaguje na vzruchy a útlumy jinak. K hodnocení nervové soustavy jednotlivce pak používáme tři základní kritéria reakcí. Jsou to:

a) Síla procesů podráždění - vzruchu a útlumu

Ta je nejdůležitějším kritériem pro určení typu psa z hlediska vyšší nervové činnosti. Závisí na ní pracovní schopnost CNS a její odolnost, které pak ovlivňují míru zatížitelnosti daného jedince.  Například pokud na skupinu psů zapůsobíme stejným podnětem - stejně silným trhnutím vodítkem - zareaguje každý jednotlivec jinak. První bude mít například relativně normální reakci, podnět na něj nebude silný a pouze ho upotá. Na druhého psa už ale bude tento podnět silný, pes začne projevovat strach a nebude chtít spolupracovat, u třetího se může objevit obranná reakce, u čtvrtého ochranný útlum, u pátého přeskokové jednání apod. Zatímco u prvního psa můžeme s takovýmto podnetem pracovat a vybudovat podmíněný reflex, u zbylých čtyř je tento podnět příliš silný a bude docházet k přetížení nervové soustavy.

b) Vyrovnanost těchto procesů

V ideálním případě jsou oba procesy vyrovnané, často se ale setkáme i s tím, že vzruchy jsou rychlé a útlumy pomalé či naopak

C) Pohyblivost těchto procesů

Ta je ve výcviku velice důležité, protože velmi často potřebujeme, aby pes rychle přecházel ze vzruchu do útlumu a naopak. Například při odložení za pochodu, při rychlém vyběhnutí za aportem poté, co pes klidně seděl u nohy i v dalších situacích. Pohyblivost procesů vzruchu a útlumu se dá ve velké míře ovlivnit dobře vedeným výcvikem.

 

Typy psů podle vyšší nervové činnosti:

- tyb slabý (melancholik)
-typ silný - nevyrovnaný (cholerik)
                 - vyrovnaný - klidný (flegmatik)
                                      - živý (sangvinik)

Typ slabý (melancholik)

Vzruchy i útlumy jsou slabé, nevýrazné, ve výcviku je potřeba vyloučit jakékoliv silnější podněty, často se objevuje ochranný útlum. U těchto psů se velmi obtížně buduju podmíněné reflexy a to především v rušném prostředí, protože na jakékoliv vnější podněty reagují velmi silně. V cizím prostředí se často objevuje neklid a nervozita. Při sebemenším fyzickém či psychickém tlaku se objevuje bázlivost. Pro výcvik nejsou tito psi vhodní.

Typ silný nevyrovnaný (cholerik)

U tohoto typu silně převažují procesy vzruchu nad procesy útlumu. Podmíněné útlumy se tak budují velice obtížně a pomalu. Psi mají velmi silnou a rychlou reakci na podněty, ale velice obtížně se uklidňují, většinou bývají tito psi také značně pohybliví. I přes nevyrovnanost procesů vzruchu a útlumu jsou tito psi pro výcvik vhodní, je však potřeba vzít tento fakt v úvahu a ve výcviku se dostatečně zaměřit na budování útlumu.

Typ silný vyrovnaný klidný (flegmatik)

Síla procesů vzruchu a útlumu je dobrá a vyrovnaná, jejich pohyblivost je však nižší než u typu živého (sangvinika). Podmíněné reflexy se budují obtížněji a reakce na podněty jsou pomalejší.

Typ silný vyrovnaný živý (sangvinik)

Procesy vzruchu a útlumu jsou silné, vyrovnané a dobře pohyblivé. Podmíněné reflexy se budují rychle a rychlá je také reakce na podněty.

 

Toto je základní rozdělení typů psů (ale i třeba lidí, koní atd.) dle vyšší nervové činnosti. Jak to tak ale bývá, v praxi se jen málokdy setkáte se psem, kterého byste mohli zařadit do některé z uvedených kategoriií. Naopka, většina psů je jakýmsi mezitypem. Navíc je třeba si uvědomit, že ne jen vrozené vlastnosti ovlivňují psí chování, ale lví podíl mají také zkušenosti získané během života.

 

ozzoteam.cz

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Výcvik psů Ozzoteam

České Budějovice


778 222 100
Pokud se mi nebudete moci dovolat, není to proto, že bych s vámi nechtěla mluvit, pouze mám doma špatný signál. Zkuste to prosím znovu nebo napište sms či email.