Reflexy a podněty

04.01.2013 20:39

 Teorie bývá ve výcviku psů často opomíjena, ačkoliv její znalost pro výcvik je rozhodující. Bez pochopení principů učení u psů, nikdy nemůžeme se psem správě pracovat a dobrat se úspěchu. Bohužel současná kynologická literatura teoriií učení právě nehýří. Naopak je plná velkých barevných obrazků a jednoduchých rad typu uděljete to, to a to, pes udělá tamto a všichni jsou spokojení. Tyto rady zní velmi snadně a je pravda, že člověku, který je poskytl, jistě fungují. Bohužel, každý z nás je jiný a jiným způsobem působí na psa. A pokud nepochopíme v čem je takzvaně "zakopaný pes", nedokážeme ani pochopit jak na psa působit, aby při tom a tom udělal tamto. Případně, aby jsme odhalili, kde děláme ve výcviku chybu a co je potřeba napravit. 
Tak tedy, s chutí do toho!

Reflexy

Jednou ze základních věcí, jenž potřebujeme při výcviku znát, jsou reflexy. Ty lze charakterizovat, jako určitou reakci organismu (psího i lidského) na podněty odpovídající síly. Po zaznamenání tohoto podnětu (například spatření utíkající srny) jde informace o podnětu nervovými drahami do centrální nervové soustavy (dále jen CNS) tzv. dostředivou drahou. Zde je informace zpracována a poslána dál k výkonným orgánům odstředivou drahou. V tomto případě pravděpodobně ke svalům a pes vyběhne za zvěří. To byl zjednodušený popis loveckého pudu. Stejně by ale měla pracovat také reakce ne náš povel, kdy pes uslyší povel, předá informaci do CNS a ta okamžitě zavelí patřičným svalům vykonat potřebné pohyby ke splnění cviku. Než si řekneme, jak toho docílit, seznámíme se s reflexy o něco blíže.
První důležitou skupinou reflexů, jsou reflexy nepodmíněné, tedy vrozené, dědičně zakódované. Tyto reflexy dělíme ještě na jednoduché, kam patří například dýchání, mrkání, močení, sání u štěňat a mnoho dalších. Druhým typem nepodmíněných reflexů jsou reflexy složité, nazývané také pudy či instinkty. Ty, na rozdíl od jednoduchých reflexů, už vyžadují určité učení nazývané facilitace, které pak usnadňuje průběh daného chování. Běžným příkladem bývá chování psa při krytí. Pokud dochází ke krytí tzv. naivním psem, tedy psem, u kterého dosud neproběhla patřičná facilitace, bude celý akt včetně seznamovacího ceremoniálu a předehry trvat dlouhou dobu. Po několika krytích však pes získá potřebné zkušennosti a pak již při spatření feny bude vše probíhat daleko rychleji a ke spojení dojde po krátkém seznámení.
Druhou důležitou skupinou reflexů, jsou reflexy podmíněné, tedy získané a upevněné během života. Podmíněné, je nazýváme proto, že k jejich vybudování a průběhu je potřeba určitých podmínek. Hlavní touto podmínkou je vybudování dočasných nervových spojení v mozkové kůře psa a jejich upevňování po celý život psa tak, aby nedošlo k jejich vyhasnutí. 

Podněty  

Reflexy jsme si již definovali jako reakci organismu na podněty odpovídající síly. A když už víme, copak to jsou ty reflexy, měli by jsme se podívat také na podněty. Těmi je v podstatě vše, co působí na organismus psa a má to určitou prahovou hodnotu, tedy hodnotu pro organismus podstatnou a důležitou tak, aby to zaznamenal. Stejně jako reflexy i podněty si rozdělíme do dvou skupin. Tou první jsou podněty nepodmíněné, tedy takové, na které pes reagovat musí. Ve výcviku to bývají nejčastěji poděty mechanické, tedy působení na psa určitou fyzickou silou. Ale patří sem také působení pamlskem, pokud je ten pro psa dostatečně lákavý.
Jek už jistě tušíte, druhou skupinou jsou podněty podmíněné, tedy takové, na které bude pes reagovat pouze za určitých podmínek. Sem řadíme především hlasové či posunkové povely, ale také pach stopy a podobně.

Klasické podmiňování

A teď, když už víme co to jsou nepodmíněné a podmíněné podněty, můžeme se vrátit k tomu, jak lze vybudovat podmíněný reflex pomocí klasického podmiňování
1) podmíněný i nepodmíněný podnět musí působit společně. Podmíněný podnět (povel) ale musí o 1 - 2 vteřiny předcházet podnět nepodmíněný (mechanické působení, navedení pamlskem)
2) nepodmíněný podnět musí být silnější než podět podmíněný.
3) pozornost psa nesmí být odváděna vedlejšími silnějšími podněty (jiní psi, zvěř, hárává fenka atd.)
4) pozornost psa musí být v dostatečném stavu dráždivosti - hladový pes při využítí pamlsků, pes nesmí být ochranném útlumu apod.
5) působení podmíněných a nepodmíněných podnětů musí být opakované.

 

nácvik stop

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Výcvik psů Ozzoteam

České Budějovice


778 222 100
Pokud se mi nebudete moci dovolat, není to proto, že bych s vámi nechtěla mluvit, pouze mám doma špatný signál. Zkuste to prosím znovu nebo napište sms či email.