Skupinový výcvik

16.03.2016 12:19

Skupinový výcvik psů probíhá v malých skupinkách po 2 - 4psech. V takovém počtu už není možné, aby výcvikář plně sledoval každou dvojici zvlášť, proto se do skupinky zařazují až trochu pokročilější dvojice, které znájí základní povely a chtějí si je upevnit také v náročnějším prostředí. Je však možné domluvit si výcvik ve skupině i například u psů, kteří se připravují na výstavy, bonitace a podobné akce, kde pak nejsou na danou dvojici psa a psovoda kladeny velké nároky, spíše si jen cvičí udržení pozornosti mezi dalšími psy.

Ráda bych ale upozornila, že pokud přijdete se psem poprvé do skupinky, pravděpodobně pro něj bude toto prostředí velkým rozptýlením a nebude se soustředit tak, jako při individuálním výcviku. To je zcela běžné a je potřeba, aby s touto skutečností psovod počítal a psa se snažil co nejvíce motivovat. Spousta lidí vidí, jak jsou dvojice kolem nich sehrané a momentální nepozornost jejich psa je přivádí do stresu. Většinou pak mají tendenci uchýlit se k ráznějším a přísnějším metodám. Psu tak ale výcvik spíše zprotiví. Proto prosím, snažte se pochopit, že je to pro vašeho psa situace zcela nová a musí se teprve naučit v tomto prostředí pracovat.

 Výcvik lze usnadnit tím, že budete cvičit kousek stranou od zbytku skupiny, v krátkých intervalech prokládaných hrou či cviky, které má pes velmi rád a bude je s radostí plnit i ve skupině. Nikdo vás nebude nutit plnit přesně a striktně všechny vykonávané cviky. Pokud si budete chtít se psem chvíli odpočinout či si cviky trochu poupravit, je to jen na vás. Neměli by jste ale samozřejmě rušit svým konáním zbytek cvičících.

Vypsané lekce naleznete v REZERVAČNÍM SYSTÉMU, kde se můžete také přihlásit.

Budete-li mít jakékoliv otázky, kontaktujte mě na S.Pravdova@seznam,cz, či telefonu 778 222 100.

—————

Zpět


Kontakt

Výcvik psů Ozzoteam

České Budějovice


778 222 100
Pokud se mi nebudete moci dovolat, není to proto, že bych s vámi nechtěla mluvit, pouze mám doma špatný signál. Zkuste to prosím znovu nebo napište sms či email.